phone ++ 389 (0) 31437333 facebook mail

Уреди за евиденција на работно време

Pegasus PP-6750

Вршиме продажба, инсталација и одржување на Pegasus PP-6750 читач на работно време.

- Софтвер со македонска и англиска подршка.

- 8.000 картички интерна меморија.

- Дисплеј.

- Реле за врати, за копче.

- Внос на паузи, службен излез, приватен излез...