phone ++ 389 (0) 31437333 facebook mail

Вработени

Менаџерски тим

Драган Петковски - генерален менаџер

Дејан Петковски - менаџер за продажба

Анкица Димовска - економист

Сервис, продажба и софтвер

Далибор Јовановски - сервис

Горан Вељковиќ - сервис

Слободан Кузмановски - сервис

Мирослав Бојковски- сервис

Далибор Даневски- сервис

Александар Тасевски - сервис

Мартин Трајковски - продажба

Ана Младеновска - продажба

Александар Ивановски - софтвер