phone ++ 389 (0) 31437333 facebook mail

Софтверски решенија

Изработени desktop апликации

- Програма за изработка на плата за трговски друштва и буџетски корисници

- Програма за евиденција на должници и плаќање на рати

- Програма за евиденција на доверители, должници, пресметка на камати, упис на побарувања и автоматско изготвување на образци

Изработени web сајтови