phone ++ 389 (0) 31437333 facebook mail

Софтверски решенија

Изработени desktop апликации

- Програма за изработка на плата за трговски друштва и буџетски корисници

- Програма за евиденција на должници и плаќање на рати

- Програма за евиденција на доверители, должници, пресметка на камати, упис на побарувања и автоматско изготвување на образци

- Програма за евиденција на пациенти и прегледи во ехокардиографска лабораторија

Изработени web сајтови

СофтМак е официјален сервисен центар во Куманово за компјутери купени преку ADSL пакетите на T-Home Македонија

СофтМак е официјален продажбен партнер на ONE. Целокупната понуда на ONE можете да ја најдете во нашиот салон