phone ++ 389 (0) 31437333 facebook mail

Компјутерски машини за везење

СофтМак е генерален застапник на Комелект Бугарија за компјутерски машини за везење. Повеќе информации за овие машини можете да најдете на следниов линк www.comelect.com